UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Tytuł projektu:

Komfortowy pakiet turystyczny na Mazurach, wypoczynek, sport i rekreacja dla dzieci i dorosłych. Woda, powietrze, ziemia.

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw partnerskich i ich oferty w oparciu o usługi związane z noclegiem i produktami turystyki aktywnej. Utworzenie pakietów usług mające na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw partnerskich na rynku.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 2.091.000 zł

Wartość dofinansowania:

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 815.830 zł